انواع دسته بندی جامبو بگ

 • انواع دسته بندی جامبو بگ

Screenshot_2018-10-01 انواع دسته های جامبو بگ

کیسه های جامبو بگ (بیگ بگ) را با توجه به خواسته مشتری جهت حمل و نقل آن،می توان در انواع دسته های مختلف جهت بلند کردن تولید و تامین کرد.

دسته های جامبوبگ (جمبوبگ) در انواع ۴ دسته و ۲ دسته می باشند :

که کیسه جامبو بگ های ۴۴ دسته ای، با دسته های تسمه ای دوخته شده به طرفین گوشه های کیسه جامبو بگ و همچنین دسته های دوخته شده به خط دوخت طرفین جامبو بگ مورد استفاده قرار گرفته و جهت جابجایی با لیفتراک مناسب می باشند.

 1. دسته های طرفین گوشه ها
 2. دسته های دوخته شده به خط دوخت گوشه ها
 3. دسته های تونلی – غلافی
 4. دسته کلاهکی یک – دو تکه
 5. دسته های کمکی
 6. دسته های باراندازی طرفینی
 7. دسته های باراندازی محیطی

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی خرید با ما تماس بگیرید…

 • ۰۹۱۲۲۱۱۲۱۹۵

 • ۰۹۱۲۴۸۷۹۹۱۵

 • ۰۹۳۵۴۳۲۹۱۸۰