جامبوبگ کمربند دار

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

نمونه کار جامبوبگ کمربند دار

این روش به سفارش مشتری و برای جلو گیری از شکم دادن کیسه میباشد

که به دو روش تقسیم میشود:

  • کمربند بیرونی

Untitled-3   2

3

7

 

 

  •  لایه داخلی  4

5

6